แข็งแรงดีแต่อาจมีปัญหาเรื่องสายตา สัปดาห์ที่3 เม.ย.67