เผยผลสำเร็จ “ชุมชนล้อมรักษ์” อยุธยา ผู้ป่วยสมัครใจบำบัดยาเสพติด 699 ราย