“ชลน่าน” ไม่น้อยใจถ้าถูกปรับครม. เผยมีผลงานชัด! – ตอบสื่อปมชอบที่ไหนระหว่าง สธ. หรือ สภา