“สมศักดิ์” ตอบปมแยก “กัญชา-กัญชง” กลุ่มคัดค้านบุกทำเนียบ 28 พ.ค.