ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 72 ราย ในประเทศ 63 ราย มาจาก ตปท. 9 ราย สะสม 25,881 ราย