“องค์ดาไลลามะ” ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกระตุ้นคนทั้งโลกให้กล้าฉีดวัคซีน