ระวังไว้! “ติดหวาน” นอกจากโรคเบาหวาน ยังเสี่ยงป่วยโรคอื่นอีกด้วย