โควิดในไทย “27 เมษายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,179 ราย