โควิดในไทย “11 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 1,919 ราย