คลังยืนยัน พร้อมกู้เงินเพิ่มเพื่อช่วยเยียวยาเหยื่อโควิด-19