โควิดในไทย “21 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,481 ราย