โควิดในไทย “24 พฤษภาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,713 ราย