โควิดในไทย “18 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,058 ราย