ระวังไว้! ดื่ม “น้ำอัดลม” มาก อาจทำฟันสึกกร่อน-ฟันผุ