โควิดในไทย “27 มิถุนายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 3,995 ราย