โควิดในไทย “23 กรกฎาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 14,575 ราย