“ผมแห้ง แตกปลาย” กับวิธีป้องกัน พร้อมฟื้นฟูให้กลับมาเงางาม