ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแนวทางฉีดวัคซีน ส.ค.-ต.ค. ไม่ฉีดไขว้-ไม่ฉีดเข็มกระตุ้น