โควิดในไทย “3 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 14,653 ราย