ครม.อนุมัติวงเงินกว่า 4.2 พันล้าน ซื้อวัคซีนซิโนแวคอีก 12 ล้านโดส เพื่อฉีดไขว้กับแอสตร้าฯ