ประโยชน์การ “กระโดดตบ” อีกหนึ่งทางเลือกของคน “ลดน้ำหนัก”