โควิดในไทย “16 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 13,897 ราย