โควิดในไทย “19 กันยายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 13,576 ราย