สาเหตุการเกิดอาการ “เสียวฟัน” พร้อมวิธีบรรเทาและการป้องกัน