โควิดในไทย “1 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 11,754 ราย