โควิดในไทย “2 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 11,375 ราย