เจ้าอาวาสวอนญาติมารับเถ้ากระดูก 12 เหยื่อโควิดที่ถูกทิ้งไว้วัดเพราะกลัวติดเชื้อ