โควิดในไทย “10 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 10,817 ราย