โควิดในไทย “11 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 10,035 ราย