5 ท่าบริหารฟื้นฟู “ปอด” ดูแลร่างกายให้แข็งแรงในช่วงโควิด-19