เดนมาร์กไฟเขียว ทดลองรักษาโควิด-19 “แบบสูดดม” ในมนุษย์