โควิดในไทย “15 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 10,486 ราย