โควิดในไทย “26 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,706 ราย