โควิดในไทย “28 ตุลาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 9,658 ราย