โควิดในไทย “3 พฤศจิกายน 64” ติดเชื้อรายใหม่ 7,679 ราย