ไฟเซอร์ เผยยาเม็ดต้านโควิด-19 ของตน ช่วยลดเสี่ยงป่วยรุนแรงได้ 89 เปอร์เซ็นต์