“หมอมนูญ” เปิดเหตุผล ใช้ชุดตรวจ ATK คัดกรองคนไม่มีอาการ ไร้ประโยชน์-เกิดผลเสีย