“น้ำกัดเท้า” ภัยร้ายที่มาพร้อมน้ำท่วม กับวิธีรักษาและป้องกันด้วยตนเองง่ายๆ