สวนดุสิตโพลเผย ประชาชน 40.57% งดเที่ยวปีใหม่ หวั่น “โอมิครอน” และเงินไม่พอใช้