จีนพบโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน” รายแรก ไร้อาการ มาจากต่างประเทศ