“ชมพู่” ผลไม้ขึ้นชื่อเรื่องสุขภาพ ไม่กินถือว่าพลาดมาก