โควิดในไทย “29 ธันวาคม 64” ติดเชื้อรายใหม่ 2,575 ราย