หนุ่มเครียดหนัก พบอวัยวะเพศหด หายไปกว่า 1.5 นิ้ว หลังหายป่วยโควิด