โควิดในไทย “16 กุมภาพันธ์ 65” ติดเชื้อรายใหม่ 16,462 ราย