ควบคุมตัวเองไม่ได้ บ่งชี้ถึงโรคสมองอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้