สธ. เผย ผู้ป่วยอาการน้อย OPD หายเองได้ ไม่ต้องให้ยาฟาวิพิราเวียร์