โควิดในไทย “2 มีนาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 22,197 ราย