โควิดในไทย “15 มีนาคม 65” ติดเชื้อรายใหม่ 19,742 ราย