เปิดข้อมูล 4 ยาต้านไวรัสโควิด เผยความแตกต่าง จับปรับแนวทางรักษาอีก