ประโยชน์ที่ได้จาก “มะระ” ผักสุดขมที่หลายๆ ไม่ปลื้ม